ZHANG QUAN
Zhang Quan, Water, 2013
DES MÊMES GALERIES
Li Baoxun, Forget everything you understand, 2017
Zhang Quan, Water, 2013
Liu Tao, Hungry Beijing n°10, 2013
Liu Tao, Hungry Beijing n°2, 2013
Phenix Varbanov, Oceanus Procellarum 2, 2017
Phenix Varbanov, Oceanus Procellarum 1, 2017
Shen Wei, I Miss You Already - New York, 2010
Shen Wei, Shen Wei - Chinese Sentiment - Yu, Shanghai, 2008
Zhang Zhenyu, Dust 170617, 2017
Zhang Zhenyu, Dust 170706, 2017