JEAN-PIERRE CASSIGNEUL
DES MÊMES GALERIES
Chen Jiang-Hong, sans titre, 2017
Chen Jiang-Hong, sans titre, 2017
Takehiko Sugawara, Usuzumikuka , 2017
Takehiko Sugawara, Garyuu no matsu, 2017