GUILLERMO MORA
Guillermo Mora, Javier, May 23, 2021, 2021
Guillermo Mora, Javier, May 23, 2021, 2021
Guillermo Mora, Carlos, January 27, 2021, 2021
DES MÊMES GALERIES
Jordi Alcaraz, Moltes idees per a dibuixos inútils, 2021
Jordi Alcaraz, Llibre de dibuixos, 2021
José Pedro Croft, Untitled, 2019
José Pedro Croft, Untitled, 2020
José Pedro Croft, Untitled, 2019
Fernanda Fragateiro, Fernanda Fragateiro, overlap (black and white), 2, 2020
Fernanda Fragateiro, overlap (black and white), 3, 2020
Fernanda Fragateiro, Disappearance (pink), 2021
Fernanda Fragateiro, Disappearance (pink), 2021
Guillermo Mora, Carlos, January 27, 2021, 2021
Guillermo Mora, Javier, May 23, 2021, 2021
Guillermo Mora, Javier, May 23, 2021, 2021
Claudia Valsells, Color Dialogues IV, 2021

Sign up to the newsletter of the fair