TOSHIYUKI KAJIOKA
DES MÊMES GALERIES
Naoya Egawa, Champ enneigé , 2020
Hiroko Otake, Synthesis, 2020
Shingo Muramoto, Vent, 2019
Takehiko Sugawara, Miharukaika , 2021
Daiya Yamamoto, Perles blanches, 2021